MOT

HVA. MOT er en non-profitt sosial entreprenør som fremmer varmere og tryggere samfunn gjennom å styrke ungdoms robusthet og inkluderende skolekulturer.

HVORFOR. Motivasjonen bak MOT er å forebygge at mennesker ødelegger eget liv, andres liv og samfunnet. MOT skal forebygge utenforskap, psykiske vansker, mobbing, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

HVORDAN jobber MOT. MOT har et forebyggende konsept med fem programmer i skole og lokalsamfunn. MOT styrker både voksne og ungdoms bevissthet og mot – mot til å leve, bry seg og si nei.

MOT jobber målrettet mot å være en global og bred ungdomsbyggende aktør og samfunnsbyggende bevegelse som forebygger sosiale samfunnsproblemer og fremmer livskvalitet og motstandsdyktighet slik at de unge bedre tåler mobbing, motgang, motstand, påkjenninger og kriser.

MOT har ideelle og selvstendige organisasjoner i seks land.

HVEM. Atle Vårvik hadde ideen og var MOTs entreprenør og leder de første 27 år, 1994-2021. Johann Olav Koss er medgründer. Sigrun Vårvik er medskaper. Les om MOTs oppstart her.

RESULTATER. MOT har dokumentert effekt. MOT benytter forskningsbaserte metoder som beviser at MOT forebygger og beskytter mot de mest negative problemene i ungdomstiden. Uavhengige evalueringer viser at det er mindre hyppig mobbing, færre uten eneste venn, mindre psykiske problemer og mindre alkohol- og narkotikamisbruk på MOT-skoler. Det er bevist at MOT forsterker læringsorientering, tro på egne krefter, selvfølelse, optimisme og gode klassemiljø.