FRA Verdiskaper1

Mentor for toppleder (4 x 2 t.) – Atle vårvik

Hvordan forsterke lederskap, entreprenørskap og merkevarebygging.

Hvordan forsterke en virksomhetskultur som får medarbeiderne til å vokse enda mer og en struktur som gjør at virksomheten blir enda mer gjennomføringskraftig.

Målgruppen er ledere hos næringsliv, kommuner og sosiale entreprenører som ønsker å bli bedre gjennom en trener og sparringspartner.

Over 2-6 måneder, med fire sekvenser á 2t., er Atle Vårvik mentor og coach for ledere. Formålet er å utvikle og forsterke ledernes potensiale slik at de kan lede seg selv og lede andre på en best mulig måte, og løfte virksomheten til nye høyder.

COACH for ledergrupper (4 x 2 t.) – atle vårvik

Hvordan få virksomhetens verdier til å leve

Over 2-6 måneder, med fire sekvenser á 2t., er Atle Vårvik coach for ledergrupper. Formålet er å få lederne til å vokse og hjelpe ledergruppa med gjennomføringskraft og gå fra fra ord til handling.

Seniorinspirasjon

«Eldes med inspirasjon» – et livskvalitetsprogram for 60-100-åringer

3×1 dagssamlinger over ca. 3 mnd. Gjennomføres i bedriften eller lokalsamfunnet. Inntil 25 pr. kull.

Interesseklasser

MestringsMentor kan om ønskelig være mentor/sparringpartner til skoleledelse i å etablere interesseklasser.

Interesser fremmer livskvalitet, muligheter og fremtidshåp! Interesser styrker robusthet, mot og drive!

Interesseklasser handler om å finne den enkeltes interesseglød og å styrke de unge gjennom felles interesse og interessegrupper. Interesseklasser er gruppelæring som styrker mestringsfølelse, livslang læring og klassen som en positiv sosial møteplass.

MestringsMentor tilbyr mentoring og sparring til skoleledelser som ønsker å starte og utvikle Interesseklasser, og som identifiserer seg med å være en «interessedetektiv og mestringsjeger».

Interesser utvikler de unges lidenskap og potensial. La de unge ha sine oppgaver der de har sine gaver! De unges fremtid bør være der de har sine talenter og godføtter. Det bygger ungdom for fremtiden, som igjen bygger bærekraftige mestringssamfunn.

Det er sammenheng mellom interesser og mestring. Les her.

Mestringsgruppens lederfilosofi:

Tillitsbasert merkevareledelse & MOT-filosofien. Dette er lederfilosofien og modellen Atle Vårvik brukte i 27 år i ledelse og oppbygging av MOT i perioden 1994-2021.

rekrutteringsgrunnlaget er «S I S U»:

Snill

Integritet

Samarbeidsdisiplinert

Utviklingsfokus

Rekrutteringsgrunnlaget er forutsetningen for å bli en medarbeider i Mestringsgruppen. Det er som sikkerhetskontrollen på en flyplass. Du må igjennom denne før du kan bli med på reisen.

verdinøklene er «M E S T R I N G»:

Mot

Entusiasme

Støttende og interessert

Tøff og krevende

Raus

Inspirasjonskilde

Naturlig og ekte

Gjennomføringskraft

Verdinøklene er medarbeidernes væremåte så lenge de er ombord og med på Mestringsgruppens reise. Verdinøklene er kjennetegn på medarbeiderne og hva målgruppene og kundene kan forvente av medarbeidernes væremåte.

Sammenhengen mellom interesser og mestring.

Det å mestre gir de unge utholdenhet til å fortsette med det de holder på med, også når de opplever motgang i livet. Mestringsfølelse er viktig for å lykkes med noe og for å forebygge sosiale samfunnsproblemer, og også for å løfte unge ut av fattigdom.

For å skape mestring er det viktig at barn og ungdom får drive med det de gløder for. Det er viktig at de får brukt sin tid og energi på sine talenter og områder der de har best forutsetninger for å utvikle sine evner og ferdigheter. Der de har sine gaver bør de har sine oppgaver. Er det en ting de unge ikke trenger å stresse med så er det å jobbe med det de er veldig dårlig til. Da kan de heller bruke andre og spørre de som er god til det, eller google. Det er jo ofte slik det også er i arbeidslivet.

Hvordan kan vi som voksne dyrke frem håp og interesse i barn og ungdom?

En måte er at lærere, foreldre og andre voksne igjennom sin væremåte smitter de unge med den interesse og lidenskap de gløder for. Mange som har utviklet lidenskap for noe har blitt smittet av andre entusiastiske voksne.

En annen måte er at vi som ansvarlige voksne observerer hva barnet og ungdommen liker og er interessert i, og deretter gir dem en åpning, begynnelse og inngang, men at de selv fortsetter å gjøre dypdykket, med voksne som tilretteleggere slik at de unge får utviklet sin interesse og lidenskap.

Interesser vokser og trives når de unge har supportere rundt seg. Supportere rundt de unge kan være foreldre, besteforeldre, lærere, trenere og jevnaldrende. De voksne kan hjelpe med å gi informasjon, og ikke minst bidra med oppmuntring og inspirasjon gjennom å lytte og spørre. Dersom den unge får en følelse av at andre lærer av det han sier og gjør så vil det sannsynligvis stimulere den unge til å fortsette sin interesse-fordypning. Voksne trenger ikke å forstå interessen til den unge 100 %, men kan allikevel gi positiv oppmerksomhet gjennom sitt kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Som voksen er det viktig å unngå å bli overivrig og kjefte og kritisere. Det kan ødelegge barn og ungdoms egendrive og glede. Det er viktig å balansere ivrigheten som supporter. Tilrettelegg for små seire, men de unge må selv spille en aktiv rolle i å utvikle og utdype interessene sine selv. Når unge har medbestemmelse vil de få større eierskap til interessen, og tilsvarende motsatt. Unngå å mase, og pushe på at det må øves mye. Passe med øving er en riktig begynnelse for noen, og for andre er mye øving det riktige. Uansett er selvglød en forutsetning. Det å «invitere» til en interesse har som regel mange ganger større effekt enn å «invadere» med en interesse. «Invitasjon» bidrar til mer selvglød enn «invasjon».

Når vi som voksne jobber med unge motiverte mennesker for å utvikle den enkeltes interesse, mestring, individuelle ferdigheter og en trygg og velfungerende gruppe er det viktig å være både støttende og krevende. Det er viktig med rammer. Det er viktig med tydelighet på å respektere rammen. Og det er viktig at det får konsekvenser når rammen ikke respekteres. Vær forutsigbar og konsekvent. Vær passe streng. Dersom de voksne noen ganger er veldig streng og andre ganger ettergivende for samme rammebrudd skapes det utrygghet, kaos og mangel på respekt for rammen.

Det er viktig at det er en god forbindelse mellom innsats/håndtering og belønning. Begge veier. Unngå å belønne de unge når ikke innsats og god håndtering er til stede. Og belønn for innsats og håndtering (og ikke talent) selv om resultatet ikke nødvendigvis er så godt. Et godt bilde på styrking av barn og ungdoms utviklingsmentalitet og utholdenhet er når vi voksne belønner fokusert og disiplinert leksegjøring heller enn gode karakterer. Fokusert øving, innsats og håndtering foran talent, popularitet og resultater.

MestringsMentor kan om ønskelig være mentor og sparringpartner til skoleledelse i å etablere interesseklasser.

Interesser fremmer livskvalitet, muligheter og fremtidshåp! Interesser styrker robusthet, mot og drive!

Interesseklasser handler om å finne den enkeltes interesseglød og å styrke de unge gjennom felles interesse og interessegrupper.

Interesseklasser er gruppelæring som styrker mestringsfølelse, livslang læring og klassen som en positiv sosial møteplass.

MestringsMentor tilbyr mentoring og sparring til skoleledelser som identifiserer seg med å være en «interessedetektiv og mestringsjeger».

Interesser utvikler de unges lidenskap og potensial. La de unge ha sine oppgaver der de har sine gaver! De unges fremtid bør være der de har sine talenter og godføtter. Det bygger ungdom for fremtiden, som igjen bygger bærekraftige mestringssamfunn.

Det er sammenheng mellom interesser og mestring. Les her.

ledermentor til rådmann/ordfører

Mentor og coach for toppledere (9 x 3,5 t.). Hvordan forsterke lederskap og entreprenørskap som løfter prestasjoner, innovasjon og kommunen som en bærekraftig merkevare.

Samfunnet er i kontinuerlig og rask endring. Ledere skal topp-prestere og være i forkant. For de fleste ledere er det å få tilført refleksjoner, kompetanse, energi og hjelp gjennom gode trenere og sparringspartnere viktig for å utvikle seg selv og virksomheten.

Mentor- og coachingløpet som tilbys går over 8 måneder og består av at Atle er disponibel gjennom 9 x 3.5-timers sekvenser.

En virksomhets innside som består av de riktige menneskene, klokt entreprenørskap, retningsbevisst lederskap og solid internkultur tar automatisk vare på utsiden og styrker virksomhetens konkurransefortrinn og merkevarebygging.

«The leader’s foremost mission is to have a very clear focus on the brand.» Janne Carlzon (CEO SAS 1981-1994)

Coaching til rådmannens ledergruppe (evt. også formannskapet) (3 x 3t.)

Hvordan få lokalsamfunnets verdier til å leve. Lokalsamfunn med ledere som lever lokalsamfunnets verdier vil ha et stort konkurransefortrinn.

Prosessen som går over 2-4 måneder bevisstgjør og inspirerer ledere til mot og gjennomføringskraft slik at de bedre går fra å ville til å gjøre, fra teori til praksis, fra ord til handling og fra verdier til kultur.

Kraften i en solid kultur i lokalsamfunnet er stor. En kommune som har en tydelig, energigivende, mulighetsfokusert og utviklingssulten internkultur med integritet, styrker automatisk lokalsamfunnets bærekraft, innovasjonskraft og endringskraft.

Kommuner med verdibasert drift, som direkte eller indirekte bidrar til varmere og tryggere samfunn, styrker automatisk et bærekraftig samfunn og forebygger kriminalitet og sosiale samfunnsproblemer.

«Culture is not an aspect of the game, it is the game Louis Gerstner (tidligere toppsjef i IBM)

REKTORREKRUTTERING

Det handler om rekruttering av egnede rektorer som evner å skape en tydelig, klar, varm og trygg skolekultur. Det handler om rekruttering av verdi- og målorienterte rektorer som evner å fremme en skolekultur som styrker de unges mestringsfølelse, og som sikrer inkluderende miljøer der alle blir sett blant annet gjennom å ha et personale hvor alle utgjør en positiv forskjell for de unge.

Riktig rektor er en viktig faktor for å forebygge problemer som mobbing, ekskludering, mistrivsel, psykiske problemer, ikke-bra-nok-følelse, mislykket-følelse, ikke-passe-inn-følelse og mangel på positiv tilknytning. Gode skolekulturer fremmer mulighetene for livslang læring og forebygger kriminalitet og sosiale samfunnsproblemer.

Les mer om RektorRekruttering her

foredraget «fremtidsansvar»

Foredraget «Fremtidsansvar» er et tilbud til videregående skoler, folkehøyskoler og høyskoler/universitet som ønsker et 30 minutters refleksjonsforedrag av Atle Vårvik til ungdom i alderen 18-25 år.

Hvordan balansere å være støttende og krevende, og ha dialog og fasthet, i fremtidig barneoppdragelse?

Hvorfor er det viktig for gutter som fremtidig fedre å være gode rollemodeller?

Hvorfor er det viktig for jenter å ha en positiv følelse under svangerskapet?

Som fremtidig foreldre kan det oppstå samlivsbrudd. Hvorfor er det viktig å være konfliktdempende, og unngå at barna får skyldfølelse og dårlig samvittighet?

Interesseklasser

«Interesser skaper muligheter, glød, drive, robusthet, mestringsfølelse og fremtidshåp»

«Interesseklasser» er et tilbud til skoler og kommuner som er motivert for å iverksette dette, og som har tro på at gruppelæring gjennom felles interesse styrker mestringsfølelse og livslang læring.

Det bør være slik at der de unge har sine gaver, lidenskap og godfot har de sine oppgaver og fremtid. Interesseklasser handler om å finne den enkeltes interesseglød og å styrke de unge gjennom felles interesse og interessegrupper.

Interesseklasser vil styrke mestringsfølelse, trygghet, skoletrivsel, livskvalitet, robusthet, mot og driveInteresseklasser vil styrke: «Fra taperfølelse til positiv seiersfølelse», «Fra nederlag til opptur», «Fra utenfor til innenfor», «Fra likegyldig til glød».

Interesseklasser passer best for de kommuner og skoler som har MOT og Drive for life i sitt lokalsamfunn.

Ta kontakt med atle@mestringsgruppen.no dersom du/dere ønsker oppstart på deres skole og vil ha hjelp av en «interessedetektiv og mestringsjeger».

Denne reisen føles utrolig trygg med din enorme kompetanse. i tillegg elsker jeg lederstilen din. jeg ser at folk vokser rundt deg – INSPIRERENDE! 🙏🏻

Tiril T. Hjorthol, Faglig leder i DRIVE

«Det å få Atle med på laget har vært helt enormt, både lærerikt og svært motiverende.

Atle sitt mandat ble definert raskt og han fikk en trippelrolle som medgründer, interimleder og ledermentor.

I tillegg til at Atle har vært helt rå til å utvikle DRIVE sin filosofi, programmer, profilbygging og effektive gjennomføringsstrukturer, har han klart å ta vare på – og inkludere, DRIVE managementet på en måte som gjør at hele teamet står bak DRIVE-konseptet 100%.

Jeg er stolt, takknemlig og utrolig glad for at vi har fått til noe som er så viktig for så mange på lang sikt – på så kort tid.»

Knut Ove Børseth

Grunnlegger, eier og styreleder DRIVE Norge