Mentoringprogram

Målgruppen: Enkeltmennesker som ønsker å utvikle seg – f.eks. entreprenører, ledere, PA og andre som ønsker påfyll.

MentorProgrammet er for de som anser seg selv som allerede nokså solid, men som gjennom inspirasjon, verktøy og strategier ønsker å forsterke sine solide sider.

Målet: Forsterke mot, resiliens, verdier og livskvalitet – og positiv holdning til belastning, motstand, forpliktelser og utfordringer.

Programmet består av 4 samlinger over 3 måneder, med Atle og Sigrun Vårvik som mentorer og prosessledere.

Atle og Sigrun har over 30 års profesjonell erfaring med å motivere og løfte andre, og styrke menneskers mot og robusthet.

De deler vi av sin erfaring og gir flere praktiske verktøy for å gjøre deltagerne mer solide – parallelt med aktiv deltagelse slik at deltagerne har glede av hverandre.

Det legges til rette for dialog og refleksjon.

Det er rom for å by på seg selv og det er rom for å sette grenser.

Sammen belyses perspektiver som beriker den enkelte.

Les mer om Mentoringprogrammet her ->