Mentorprogram

Oppstart: Mars 2024. Trondheim og Oslo.

Kjennetegn: Verdiskapende. Inspirerende.

Målgruppen: Enkeltmennesker som ønsker å utvikle seg – f.eks. entreprenører, ledere, PA og andre som ønsker påfyll.

MentorProgrammet er for de som anser seg selv som allerede nokså solid, men som gjennom inspirasjon, verktøy og strategier ønsker å forsterke sine solide sider.

Målet: Forsterke mot, resiliens, verdier og livskvalitet – og positiv holdning til belastning, motstand, forpliktelser og utfordringer.

Etter endt program er målet at deltagerne er enda bedre på å:

– Utfordre, prestere og gjennomføre

– Tilpasse seg kaos, stress og uforutsigbarhet

– Takle omstilling, motgang og usikkerhet

– Håndtere vanskeligheter, påkjenninger og avvisninger

– Balansere prestasjonsfokus og familieliv

Programmet består av fire samlinger med Atle og Sigrun Vårvik som mentorer og prosessledere.

Atle og Sigrun har over 30 års profesjonell erfaring med å motivere og løfte andre, og styrke menneskers mot og robusthet.

De har hatt en lang prestasjonsreise.

De har utviklet, utfordret og gjennomført.

De har levd med endringer, motgang og vanskeligheter.

Parallelt har de hatt god livskvalitet.

Atle og Sigrun deler vi av sin erfaring og gir flere praktiske verktøy for å gjøre deltagerne mer solide – parallelt med aktiv deltagelse slik at deltagerne har glede av hverandre.

Det legges til rette for dialog og refleksjon. Det er rom for å by på seg selv og det er rom for å sette grenser. Sammen belyses perspektiver som beriker den enkelte.

GJENNOMFØRING MENTORPROGRAMMET 2024

Samling 1: MOTETS KRAFT

Verktøy for å styrke eget mot

Interaktivt foredrag med Atle + kort workshop

Tidspunkt: uke 10/11

Kl. 1200-1600 inkl. lunsj

Mellom samling 1 og 2: Ukentlig sparring med Sigrun/Atle

Samling 2: MOTSTANDSKRAFT

Verktøy for å styrke egen resiliens.

Workshop

Tidspunkt: uke 14/15

Kl. 1200-1600 inkl. lunsj

Mellom samling 2 og 3: Ukentlig sparring med Sigrun/Atle

Samling 3: GJENNOMFØRINGSKRAFT

Verktøy og inspirasjon på å «gå fra å ville til å gjøre»

Workshop

Tidspunkt: uke 18/19

Kl. 1200-1600 inkl. lunsj

Mellom samling 3 og 4: DAGLIG oppfølging med Sigrun/Atle (28 dager)

Samling 4: INDRE KRAFT

Verktøy og inspirasjon på å være selvgående og tro på egne krefter

Workshop

Tidspunkt: uke 22/23

Kl. 1200-1600 inkl. lunsj

Pris kr. 12.000 + mva. Inkluderer lunsj.

Påmelding gjøres til Sigrun Vårvik. Mail: sigrun@verdiskaper1.no Tlf. 90121312

TILEGGSPROGRAM: «Unginspirasjon» og «Seniorinspirasjon»

Atle og Sigrun Vårvik driver også Verdiskaper1 – et ideelt/nonprofitt AS som er en hjelpende verdiskaper for samfunnet. Nøytralt og uavhengig politisk/religiøst. Registrert i Frivillighetsregisteret.

Unginspirasjon. Formålet er å redusere utenforskap blant unge. Unginspirasjon er et 30-dagersprogram som gjør unge arbeidsledige bedre rustet. Et viktig virkemiddel er samarbeid med bedrifter som ønsker å styrke de unge til å bli en fremtidsressurs, bl.a. gjennom å inkludere unge i alderen 18-30 år som ikke er sysselsatt, og som står i fare for å havne utenfor arbeidsliv og samfunn. Les mer om Unginspirasjon

Seniorinspirasjon. Formålet er å fremme glede, gnist, glød og positiv innstilling. Seniorinspirasjon er et 30-dagersprogram som styrker helse og livskvalitet for de over 57, og utvikler eldre medarbeidere slik at virksomheten kan sikre kompetanse og bemanning lengre. Et viktig virkemiddel er samarbeid med kommuner og bedrifter. Les mer om Seniorinspirasjon