Mer om 1997 og 1998

I begynnelsen av perioden får vi det formelle tilsagnet om tilskudd fra seks forskjellige departementer.

MOTs forebyggende og holdningsskapende arbeid blir anerkjent på høyeste hold.

I mars 1997 får MOT sine første ansatte – som kan lønnes.

I mai 1997 arrangerer vi TV-showet «VIS MOT – TA EGNE VALG», 1,5 time direkte på lørdag i beste sendetid på TV2. Det er ikke til å tro.

I juni og august utdannes tidenes første lokale MOT-coachene. Høsten 1997 besøker disse 30 MOT-coachene skoler og ungdommer rundt om i Norge. Et stort øyeblikk. Nå er det ikke bare meg lengre som drar rundt. Vi hadde «franchiset» MOTs budskap.

En lærer som observerer en MOT-økt hos en av MOT-coachene i Møre og Romsdal gir følgende tilbakemelding: «Dette er et opplegg i verdensklasse!»

MOT-coachene skaper connection mellom MOTs verdier og ungdoms hjerter. Sannhetens øyeblikk er møtet med ungdommene i klasserommet.

MOT-coachene er verdiskapere som når inn, og som skaper magisk atmosfære. De skaper effekt gjennom underholdning og refleksjon.

Oppsummering periodens slutt (fra årsrapport 1998):

12.000 ungdom i programmet i ungdomsskole

4 mill. årsinntekt for 1998

3 lønnede årsverk tilknyttet hovedkontoret.

74 lokale medarbeidere (MOT-coacher)

85 MOT-ambassadører (toppidrettsutøvere)