Mer om 1999 og 2000

Jeg løper, formidler, utdanner, utvikler og gjør avtaler. Jeg svetter, har kvelningsfornemmelser og vet innimellom nesten ikke bak-frem på meg selv. Det hender at ansatte kommer på kontoret på morgenen og vekker meg.

Vi greier likevel å ha høy kvalitet på utvikling, finansiering, samarbeid, nye avtaler, skolebesøk, foredrag, kalenderutgivelse, skoledagbok (40.000 eks.), storbyturneen (8.000 ungdommer i tre byer), eksponering, implementering, opplæring, arrangementer og gjennomføring.

I begynnelsen av 2000 er 3,4 ansatteårsverk ansvarlig for MOT. Det er ekstremt høyt tempo på svært få ressurser.

Vi har store voksesmerter – og andre smerter.

Sigrun og jeg påvirkes sterkt når datteren til MOT-kontorets nøkkelperson får kreft og dør etter 16 måneders sykdom

En periode med tragedie, sorg og stort arbeidspress på få personer holder på å knekke MOT, Sigrun og meg.

På slutten av perioden dobler vi antall ansatte og årsverk. Det betyr svært mye.

Fra årsrapport 2000:

8 mill. i årsinntekt

110 lokale MOT-coacher

33.500 ungdommer fordelt på 186 ungdomsskoler er i programmet

NTNU gjør en ekstern undersøkelse av MOT på skoler i Trøndelag høsten 2000. Konklusjon:

67,7 % av ungdom mener MOT påvirker dem svært mye eller ganske mye til å bli flinkere til å stå for egne meninger.

62,4 % av ungdom mener MOT påvirker dem til å bli svært mye eller ganske mye flinkere til å bli mer oppmerksom på andre.

67,5 % av elevene forbinder MOT med egne valg, kun 22,9 % forbinder MOT med idrett.

Storebrand profilerer MOT stort, bl.a. ordner de en heldesignet MOT-trikk som går rundt om i Oslo i ett år.

Verdien på MOT-profilering og frivillig innsats i perioden er 85 mill. Økonomisk overskudd i perioden: kr. 1.177.000.

Tjenestekjøper settes i system. Den første samarbeidskommunen blir signeres.