Mer om 2007, 2008, 2009

«Aldringsfase med byråkrati» forebygges gjennom å forsterke balansen mellom forutsigbarhet og fleksibilitet, og selvdisiplin og kreativitet. Og opplæring.

I mine siste 14 år som MOT-leder (2007-2021) blir Adizes-teoriene viktige for meg:

Et MOT som kontinuerlig er i «glansperioden», med en velfungerende organisasjonsstruktur, riktig ressursbruk, kontinuerlige tilpasninger og kontrollerte endringer.

Organisasjonen

-ledes etter hvorfor den er til og etter et tydelig formål

-tar vanskelige avgjørelser med fatning og ro

-drives på en fokusert, energisk og forutsigbar måte

De ansatte trives – og de vet og forstår

-hvor de skal og hvordan de skal komme dit

-hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre

-hvor og hvordan avgjørelser tas

Det er et varsku den dagen kulturen mangler entusiasme, gjennomføringskraft, tempo, glød, fornuft, kundefokus, vekst og forpliktelse for videre drift.

I denne perioden kjører jeg en pilot med program for personalet i sju barnehager. 5-7 workshops pr. barnehage over 1,5 år. Det danner et godt refleksjons-grunnlag for det som senere blir MOTs program «Barnehagen og barneskolen som samfunnsbygger».