Mer om 2007, 2008, 2009

«Aldringsfase med byråkrati» forebygges gjennom å forsterke balansen mellom forutsigbarhet og fleksibilitet, og selvdisiplin og kreativitet. Og opplæring.

I mine siste 14 år som MOT-leder (2007-2021) blir Adizes-teoriene viktige for meg:

Et MOT som kontinuerlig er i «glansperioden», med en velfungerende organisasjonsstruktur, riktig ressursbruk, kontinuerlige tilpasninger og kontrollerte endringer.

Organisasjonen

-ledes etter hvorfor den er til og etter et tydelig formål

-tar vanskelige avgjørelser med fatning og ro

-drives på en fokusert, energisk og forutsigbar måte

De ansatte trives – og de vet og forstår

-hvor de skal og hvordan de skal komme dit

-hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre

-hvor og hvordan avgjørelser tas

Det er et varsku den dagen kulturen mangler entusiasme, gjennomføringskraft, tempo, glød, fornuft, kundefokus, vekst og forpliktelse for videre drift.

I denne perioden kjører jeg en pilot med program for personalet i sju barnehager. 5-7 workshops pr. barnehage over 1,5 år. Det danner et godt refleksjons-grunnlag for det som senere blir MOTs program «Barnehagen og barneskolen som samfunnsbygger».

Min unike «produktmakker» i perioden 2007–2015 er Morten Laache. Over flere år var han en av landets beste MOT-coacher, med highscore på opplevelse og effekt.

Han hadde forståelse og teft for å nå inn hos ungdom. Han hadde helhetsforståelse for hvordan skape magi i klasserommet.

I tillegg samlet vi årlig inn innspill fra de beste MOT-coachene i alle MOT-land.

Årlig «buret vi oss inne», og utviklet og polerte på veiledningene ut fra innspill fra andre og egen erfaring, læring og teft.

Det vi utviklet og besluttet var Morten god på å implementere inn i dokumenter og veiledninger.