Mer om 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Det er verdifullt å delta fire år (til sammen 12 måneder) med MOT-turneen. Jeg holder foredrag og deltar på MOTs årsmøter i ca. 150 lokalsamfunn/kommuner. Jeg møter ungdom, lærere, lokale MOT-medarbeidere og kommune- og skoleledere.

Jeg spør, lytter, observerer og reflekterer. Jeg får oversikt og interne signaler, og ser hvor skoen trykker. Jeg ser sammenhenger og områder for forbedring. Jeg får innsikt i hvordan vi kan forsterke vekst, optimalisere forretningsmodellen og maksimere effekt og opplevelse. Det blir en verdifull kartleggingsperiode.

I 2010 og 2011 bruker jeg mye tid på utforming og utvikling av MOT-camp, et inspirasjonssenter på over 3000 m2. En drøm går i oppfyllelse når vi åpner vårt eget «MOT-land» 1. september 2011. Et av rommene heter «Inspirasjonen». Ved døren henger det et bilde med 7.000 navn. Det er inspirasjonskilder som har betydd mye for MOT, Sigrun og meg i perioden 1994–2010. Det symboliserer at det er uendelig mange som har en «aksje» i MOT.

Det å være med på MOT-turneen våren 2010, 2011, 2012 og 2013 skaper refleksjoner. I 2013 tar jeg derfor initiativ til piloten «Med MOT som lederfilosofi». Det er for lokalsamfunnene. Det skal forsterke forankring av MOT i kommunes toppledelse. Piloten danner et viktig grunnlag for det som senere blir både «Skolen som samfunnsbygger», «Barneskolen og barnehagen som samfunnsbygger» og «Kommunen som samfunnsbygger».

Jeg har samtaler og besøker de fire pilotkommunene flere ganger i 2013, 2014 og 2015. Og uten at jeg vet om det er dette som en to års oppvarming for «MOT-løftet 2017» som vi starter med sommeren 2015.

En del av denne piloten er «Lokal MOT-manager». Det er utvalgte ungdommer i alderen 18-25 år som har lederevner, gode holdninger og mye robusthet i seg. Høsten 2013 har jeg første samling med fire av disse. Tanken med dette er to ting: 1_De vil være ressurser for toppledelsen i kommunen. 2_Det er en investering for MOTs fremtid – både for MOT i et evighetsperspektiv og for foryngelsesfasen som jeg har planlagt skal skje i perioden 2017-2023.

Jeg har siden 2004 hatt et mål om at unge ledere som har opplevd MOT siden de var 12 år er sentrale aktører i MOT – både i Norge og i utlandet – i 2023. I boken «Eventyret MOT» som ble utgitt i 2005 står det: «2023 -: En ny generasjon er i MOTs førersete. De føler forpliktelse for MOTs videre drift. … Den største suksessfaktoren er fortsatt rekruttering av «riktige MOT-spillere»»

Etter å ha lest boken «Moren» (om 22. juli 2011) i november 2013 starter jeg utviklingsarbeidet av MOTs tilleggsprogram «Skolen som samfunnsbygger». I 2014 gjennomfører jeg flere piloter og foredrag rundt om i Norge. Det handler om å forsterke personalet i skolen til å bli gode samfunnsbyggere som er gode på å ha bakgrunnsforståelse, skape godfølelse hos de unge og praktisere tøff kjærlighet. Når hjemmet svikter er det viktig at ikke også medborgere, lokalsamfunnet, skolen og systemet svikter.

Når jeg i 2015 starter «utfading» av min driftsrolle i MOT Norge har vi evaluert og gjort undersøkelser av MOTs effekt i 20 år. Her er noe av dokumentasjonen: MOT’s results – MOT strenghtens youth’s robustness and quality of life | MOT.global