Stiftere er Atle og Sigrun Vårvik

MestringsMentor er en non-profitt sosial entreprenør og et ideelt aksjeselskap som ble stiftet av Atle og Sigrun Vårvik 12. oktober 2021.

Atle og Sigrun Vårvik har gjennom sitt lederskap og entreprenørskap over 27 år bygd opp MOT til en av Norges mest verdifulle merkevarer og etablert MOT i fire verdensdeler som et inspirerende og bærekraftig system som styrker ungdoms robusthet og inkluderende skolekulturer.

Atle Vårvik har erfaringsbasert kunnskap som sosial entreprenør siden 1991. Han er grunnlegger av MOT og medskaper av DRIVE som fremmer fredeligere samfunn gjennom å gi positiv drive og inspirasjon til de unge som har det vanskeligst.

Han har spesialisert seg på utvikling av konsepter som bygger unge mennesker og gode kulturer, som styrker livskvalitet og mestringstro og som forebygger utenforskap, psykiske vansker, mobbing, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

Han har lang og omfattende entreprenør-, leder- og coachingkompetanse, både som ledermentor og sparringspartner for andre ledere og gjennom å ha bygd opp suksessfulle virksomheter.

Atle Vårvik er tidligere toppidrettsutøver og olympisk deltager. I 1994 sjokkerte han en hel skøyteverden med den innovative og aerodynamiske «Donald-drakten».

Bygg gode verdier i samfunnet!

I 2015 fikk Atle Vårvik Idrettsgallaens hederspris for å bygge gode verdier i samfunnet.

«Jeg gløder for å fremme gode verdier i samfunnet. Gode verdier og mestring bygger barn og ungdom for fremtiden og medvirker til bærekraftige mestringssamfunn.

Mestring skapes gjennom hvordan vi tar ansvar for oss selv og også gjennom støtten vi får fra omgivelsene, spesielt i møte med utfordringer.

Mestring gjør at mennesker føler seg mer verdifulle og håndterer utfordringer, kriser, motstand og avisning bedre.

Mestring styrker menneskers helse, pågangsmot, optimisme, positive selvbilde og tro på egne krefter.

Mestring skaper glede – både læringsglede og arbeidsglede.

Siden jeg var liten gutt har jeg hatt en forkjærlighet for annerledeshet og positive miljø der folk blir sett og tatt på alvor. Jeg har alltid hatt en glødende interesse for å styrke egne og andres livskvalitet. Jeg har vært opptatt av at mennesker skal ha holdninger og atferd som gjør at de mestrer egne liv og gir andre mestrings- og tilhørighetsfølelse.

I januar 2021 avsluttet jeg som entreprenør og leder for MOT. Til tross for at MOT er som et livsverk for meg hadde jeg etter 27 år i MOTs førersete et ønske om å skape og utvikle noe nytt. Og den viktigste årsaken var at MOT var blitt selvgående og ferdigutviklet nok til å ha muligheter til å spre seg ut i verden med kvalitet uten meg. Jeg brukte 2021 som et overgangsår til å ferdiggjøre prosjekter for MOT og lede omskapingsarbeidet til DRIVE.  

Sigrun og mitt MOT-engasjement er fortsatt stort og vi vil nok for all tid representere, fremme og bruke tid på MOT som «Founding Father & Mother of MOT». Den sosiale samfunnsverdien med MOT i skole og lokalsamfunn er svært stor. MOT styrker ungdoms robusthet og inkluderende skolekulturer. Det er to store beskyttelsesfaktorer mot sosiale problemer i samfunnet.

22.02.2022 starter Sigrun og jeg et nytt kapittel gjennom MestringsMentor. Fokuset er samarbeid med kommuneledelser og sosial innovasjon for å styrke samfunnsløft og redusere samfunnsskade. Samfunnsløft styrkes når de unge utvikles til å bli fremtidsressurser og positive verdiskapere. Samfunnsskade reduseres når vi forebygger utenforskap, psykiske vansker og problemutvikling blant de unge.

Gjennom MestringsMentor skal Sigrun og jeg forsterke det vi gløder for:

  • Bygge barn og ungdom for fremtiden
  • Bygge gode verdier i lokalsamfunnene
  • Fremme MOT og DRIVE, som egenskaper og konsepter Les mer>
  • Fremme andre virksomheter som forebygger sosiale problemer
  • Styrke andres livskvalitet, uansett alder

Atle Vårvik

Les mer om Atle Vårvik her
About Atle Vårvik in English: Wikipedia