Mer om sommer 2004 – sommer 2006

Boken «Merkevarebygging med MOT» er på 300 sider og beskriver hvordan jeg har tenkt identitetsbygging av MOT siden 1996.

I august 2004 utgis også jubileumsboka «Viljen – 10 år siden ideen». Erik Hoftun og Edvard Halgunset er forfattere.

2004 er en milepæl. MOT er 10 år. Jeg vil bruke mer tid på entreprenør-rollen.

 Jeg vil bruke mer tid på entreprenør-rollen.

For å ivareta MOT «her og nå», og for å utvikle et best mulig MOT for fremtiden, er jeg mye ute i felten.

Alle ansatte har egne «kunstner- og eventyrtitler». Vi bruker disse mer enn de formelle titlene. Min kunstnertittel er «MOTs Original». Det er årsaken til at navnet på mine kommunebesøk heter «Originaldøgnet».

Jeg drar rundt til lokalsamfunnene i Norge, både som gründerinspirator, observatør, samtalepartner og foredragsholder.

Jeg kommer tett på de lokale medarbeiderne (MOT-coachene).

Og tett på MOTs fire kundegrupper:

-Primærmålgruppa (ungdom)

-Sekundærmålgruppa (lærere og foreldre)

-Tjenestebruker (skoleledelse)

-Tjenestekjøper (kommuneledelse)

Det at jeg er så nær kundene forsterker relasjoner, forståelse og grunnlag for å videreutvikle MOTs helhetlige system, produkt og kundeopplevelser.

En viktig del av produktutviklingen er sparring med de beste MOT-coachene.

I tillegg gjennomfører jeg selv årlig 120–140 skolebesøk og foredrag.

Jeg driver kontinuerlig uttesting og får kunnskap og erfaring på hva som skaper best opplevelse og effekt.

Vi gjør årlige nasjonale målinger og evalueringer på opplevelse og effekt på ungdom.

Det at jeg selv er blant de MOT-coachene som skårer høyest gir meg positive bekreftelser på teft og riktig vei.

Jeg bruker også mye tid med sparringspartnere fra næringslivet.

En av dem er Odd Reitan. Han er en god mentor på forenkling, fremtidig styringsstruktur og hvordan skape mye med en liten og effektiv administrasjon.

Jeg videreutvikler MOTs fremtidige organisasjonsstruktur, konsept og programmer.

Jeg forsterker tankeprosessen med «MOTs Disneyland» (MOT-camp).

Jeg forbereder MOTs internasjonalisering. Vi lukter på «MOT i utlandet» og Cape Town i Sør-Afrika.

Jeg er fremtidsarkitekt som utvikler MOTs identitet og evighetsperspektiv.

Jeg formidler til omverdenen at MOT skal skape varmere og tryggere oppvekstmiljø, og utløse og forsterke det indre motet hos mange, mange ungdommer hver eneste dag, i hele Norge, og senere; i hele verden.

Jeg formidler til omverdenen at min drøm er at MOT en gang skal bli verdens mest unike verdimesterverk.

Jeg er bevisst på å holde meg unna driften.

Jeg er på kontoret innimellom, men aller mest er jeg i felten eller på hjemmekontoret når jeg systematiserer nye strukturer og forsterker produkter og initiativ – og produserer dokumenter, veiledninger og slagplaner for fremtiden.

Jeg er kunstnerisk ansvarlig med fokus på utvikling av kjerneaktiviteten.

Og mesteparten av fokuset er på MOT etter 1. september 2007.