MestringsMentor

tilbyr ledelsen i lokalsamfunnet og kommunen lederutvikling, med formål å bygge bærekraftige mestringssamfunn og ungdom for fremtiden

Konseptet MestringsMentor er et tilbud til kommuneledelser som ønsker trenerhjelp til å:

  • utvikle lederskap, entreprenørskap og merkevarebygging
  • bygge trygge, fredelige og bærekraftige lokalsamfunn
  • utvikle flest mulig ungdom som fremtidsressurser
  • styrke ungdoms ansvarsfølelse og fremtidshåp
  • bygge ungdom for fremtiden

MestringsMentor skal utfylle MOT og DRIVE i innsatsen med å styrke ungdoms robusthet, mot og drive.

Tjenestekjøper er primært kommuner.

MestringsMentor har fem tjenester:
  • LederMentor til rådmann/ordfører
  • Coach til rådmanns ledergruppe/formannskapet
  • Rektorrekruttering
  • Foredraget «Fremtidsansvar» til ungdom i alderen 18-25 år
  • Mentoring i å etablere «Interesseklasser»

ledermentor til rådmann/ordfører

Hvordan styrke lederskap, entreprenørskap og kommunen som en bærekraftig merkevare.

Mentorløpet som tilbys går over fire måneder og består av at Atle Vårvik er mentor, trener og sparringspartner gjennom 4 x 2,5-timers sekvenser.

For de fleste ledere er det å få tilført refleksjoner, kompetanse, energi og hjelp gjennom gode trenere viktig for å utvikle seg selv og virksomheten.

Coach for rådmannens ledergruppe/formannskapet

Hvordan styrke et bærekraftig lokalsamfunn og bygge ungdom for fremtiden.

Bevisstgjøringsprosessen som tilbys går over 2-4 måneder og består av at Atle Vårvik er utviklingscoach på tre samlinger á 2,5 timer med rådmannens ledergruppe/formannskapet.

Det er et mål at prosessen forsterker kommuneledelsens innovasjons- og endringskraft og gjennomføringskraft for et godt og bærekraftig lokalsamfunn.

REKTORREKRUTTERING

Hvordan fremme en skolekultur som styrker de unges mestringsfølelse, og som sikrer inkluderende miljøer der alle blir sett.

RektorRekruttering er et samarbeid med skoleeier. Det er en tjeneste som Atle Vårvik tilbyr ved ansettelse av ny rektor. Målet er å sikre best mulig egnet rektor til å skape og bygge god skolekultur.

God skolekultur fremmer mulighetene for livslang læring og positiv tilhørighetsfølelse for alle. God skolekultur er viktig for å forebygge utenforskap, mobbing og de unges psykiske vansker.

foredraget «fremtidsansvar» – 30 minutter

Hvordan være en mamma og pappa i fremtiden som bidrar til at hjemmet/foreldre er mer en beskyttelsesfaktor enn en risikofaktor for barna.

Foredraget «Fremtidsansvar» er et tilbud til videregående skoler, folkehøyskoler og høyskoler/universitet som ønsker et 30 minutters refleksjonsforedrag av Atle Vårvik til ungdom i alderen 18-25 år.

Hvordan balansere å være støttende og krevende, og ha dialog og fasthet, i fremtidig barneoppdragelse? Hvorfor er det viktig for gutter som fremtidig fedre å være gode rollemodeller? Hvorfor er det viktig for jenter å ha en positiv følelse under svangerskapet? Som fremtidig foreldre kan det oppstå samlivsbrudd. Hvorfor er det viktig å være konfliktdempende, og unngå at barna får skyldfølelse og dårlig samvittighet?

mentoring i å etablere «Interesseklasser»

Interesser fremmer livskvalitet, muligheter og fremtidshåp! Interesser styrker robusthet, mot og drive!

Interesseklasser handler om å finne den enkeltes interesseglød og å styrke de unge gjennom felles interesse og interessegrupper. Interesseklasser er gruppelæring som styrker mestringsfølelse og livslang læring.

Atle Vårvik tilbyr mentoring og sparring til skoleledelser som ønsker å starte og utvikle Interesseklasser, og som identifiserer seg med å være en «interessedetektiv og mestringsjeger».

Interesser utvikler de unges lidenskap og potensial. La de unge ha sine oppgaver der de har sine gaver! De unges fremtid bør være der de har sine talenter og godføtter. Det bygger ungdom for fremtiden, som igjen bygger bærekraftige samfunn.