Om oss

Etter 9 år i det private og det offentlige (1985-1994), 27 år med entreprenørskap og lederskap av MOT (1994-2021) og ett år med entreprenørskap og interimledelse i DRIVE (2021) startet Sigrun og Atle Vårvik arbeidet med AS Vårvik og Verdiskaper1 i 2022.

Sigrun og Atle har over 30 års erfaring som leverandør av verdier og inspirasjon.

Begge har lang erfaring med å få mennesker, lagånd, kulturer, virksomheter, stolthet, positiv energi og verdibaserte prestasjoner til å vokse.

Deres ledelsesfilosofi består av tre modeller:

1) Tillitsbasert merkevareledelse

2) MOT-filosofien

3) Balanse mellom å lede seg selv, andre og virksomheten

Atle har lang erfaring med å lede unge mennesker, og brukte denne ledelsesfilosofien i utvikling av MOT.

AS Vårvik og Verdiskaper1

Formål:

Være en hjelpende verdiskaper for bedrifter og samfunn.

Fremme bærkraftmål 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17

Fakta:

AS Vårvik er et verdidrevet selskap som hjelper bedrifter med å styrke enkeltmennesker, team, lagånd og konkurransekraft – og gjøre verdier, mangfold, kultur, identitet og felles retning sterkere.

Atle holder foredragene «Motets kraft!», «Stolt eierskap!» og «Smitt positivt!». Sigrun holder foredraget «Blomstrende medarbeiderskap».

Verdiskaper1 er et ideelt AS som fremmer et godt fremtidssamfunn, gjennom å styrke de unges helse, innstilling, sysselsetting, mestring, inkludering og livskvalitet. Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte. Registrert i Frivillighetsregisteret.

Ingen av aktivitetene skal innebære parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis. Drives av de sosiale resultatene. Hovedproduktet er et 30-dagers helsefremmende program for unge (18-30) med psykiske utfordringer eller som står i fare for å falle utenfor samfunn og arbeidsliv.

Felles for begge virksomhetene:

Verdier: Verdibasert og integritet

Løfte: Verdiskapende og inspirerende

Motto: Gjør dagen herlig – for deg selv og for andre

Tjenester:

Primært: Foredrag som gjør kultur sterkere. Verdiinfluencing. 30-dagersprogram for ledergrupper, seniorer og unge arbeidsledige.

Tilbyr også: Prosessledelse for å styrke bærekraft- og merkevareidentitet. Rådgivning sosial bærekraft. Interimledelse ved behov for omstilling.

Daglig leder:

Sigrun Vårvik

Mail: sigrun@verdiskaper1.no

Tlf: 90 12 13 12