Robusthetens kraft

«Robusthetens kraft» er en fagbok skrevet ferdig i 2022 og utgitt i 2023 både på norsk og engelsk. Innholdet er understøttet av forskning og vitenskapelig dokumentasjon.

Boken beskriver HVORFOR det er så viktig å styrke robusthet, og HVORDAN bygge robusthet. Det er en lettlest bok på 150 sider som formidler noe viktig og omfattende på en enkel måte.

Boken egner seg som en motivasjonskilde og veileder for de som ønsker å bygge barn og ungdom for fremtiden, og forebygge problemutvikling tidlig.

Robusthet/resiliens er en av de viktigste egenskapene et menneske kan ha for å styrke livskvalitet og håndtere utfordringer. Konsekvensene av lav robusthet og dårlig skolekultur kan være katastrofale.

Det å styrke de unges robusthet er nøkkelen til varmere, tryggere og fredeligere samfunn, med mindre ødeleggelse av liv. Gjennom å styrke de unges robusthet blir det mindre behov (på et senere tidspunkt) for å reparere voksne og sosiale samfunnsproblemer.

Med individuell robusthet og inkluderende klassemiljø/skolekulturer er det vanskeligere å rekruttere unge til terrorgrupper og kriminelle gjenger.

Med robusthet og inkluderende lokalsamfunn er det færre som har behov for å få verdens oppmerksomhet gjennom grusomme handlinger.

Robusthet forebygger utenforskap, psykiske vansker, rusmisbruk, mobbing og kriminalitet, og voldelig ekstremisme inkludert skoleskytinger, massedrap og terror.

Mangel på robusthet gjør at mange har mer enn nok med seg selv. Og da svekkes bærekraftig utvikling av sosiale forhold. Og utenforskapet økes.

Resiliens styrker vår selvfølelse og evne til forpliktelse – og til å ha retning, mål, håp og visjon for fremtiden – og til å ta bevisste og egne valg.

Resiliens forsterker positive holdninger til utfordringer. Og gjør det lettere å dundre på med pågangsmot, relasjonsmot og gjennomføringsmot.

Vår motstandskraft gjør at vi bedre tror på egen mestringsevne, tar ansvar for eget liv, står opp for egne verdier og kjemper for det vi har kjært.

Motstandsdyktighet styrker vår evne til å håndtere belastning, usikkerhet, påkjenninger, motgang, motstand, kaos, urettferdighet, uforutsigbarhet, nederlag og kriser.

Motstandsevnen gjør at vi lettere aksepterer oss selv. Vi har mindre behov for å bli sett og «likt av alle». Den gir større trygghet til å være komfortabel i eget selskap.

Robustheten styrker evnen til å være oss selv. Den styrker vår «grit», utholdenhet, indre glød, læringsorientering, helse, livskvalitet, positive energi og tro på egne krefter.

Motstandskraften i oss får ikke bort vanskelighetene, men den gjør at vi kommer oss bedre gjennom dem. Den gjør det lettere å komme styrket ut av negative opplevelser.

Robustheten er en beskyttelsesfaktor for de unge sårbare med mange risikofaktorer. Den hjelper de unge med livsmestring, og til å leve, bry seg og si nei.

Robusthet gjør oss bedre til å inkludere andre, gripe inn når uakseptable ting skjer og til å ta avstand fra en kultur og retning som er motsatt av det vi står for og tror på.

Med riktig mindset og riktige omgivelser kan menneskets motstandskraft vokse. Det styrker menneskets karakter og integritet.

Vår robusthet hjelper oss til å:

▪️ stå opp for noen som ligger nede

▪️ være bautaen som det er trygt å komme til

▪️ være klippen når noen trenger det som mest

Resiliens er mye genetisk betinget, men det er som en muskel som kan trenes.