Unginspirasjon

Formålet er å redusere utenforskap blant unge og styrke verdifullt liv. Unginspirasjon er et 30-dagersprogram som kan brukes for å gjøre unge arbeidsledige bedre rustet.

Et viktig virkemiddel er samarbeid med bedrifter som ønsker å styrke de unge til å bli en fremtidsressurs, bl.a. gjennom å inkludere unge i alderen 18-30 år som ikke er sysselsatt, og som står i fare for å havne utenfor arbeidsliv og samfunn.

Fire viktige resultater skal være: Sysselsetting opp. Verdiskaping opp. Livskvalitet opp. Utenforskap ned.

Programmet fremmer livsretning og livskompetanse, gjennom å forsterke:

«SISU»: Styrke, Inkludering, Sysselsetting, Utvikling
«3V»: Visions Values Victories
«3mot»: Pågangsmot Relasjonsmot Gjennomføringsmot
«Riktig stige fremfor feil spiral»’


Virkemidler og temaer i programmet er: Innsikt, Helse, Kommunikasjon, Væremåte, Innstilling, Livskvalitetsverktøy.

Programmet går over 30 dager, og har tre gruppesamlinger på 3-4 timer fordelt på dag 1, 8 og 15. På dag 22 og 29 er det individuelle oppfølgingssamtaler på 20 minutter. Det er daglig individuell oppfølging via telefon alle 30 dagene.

Evaluering og tilbakemeldinger fra deltagere
På evaluering sier alle deltagerne at livskvaliteten deres har økt fra før programmets start til etter. Deltagerne opplever programmet som inspirerende og utbytterikt.

Evaluering fra en av deltagerne (skala 1-10):
▪️ Hva var din livskvalitet før programmet? 6-7
▪️ Hva er din livskvalitet nå? 8-9
▪️ Hvor inspirerende har programmet vært? 10
▪️ Hvor utbytterikt har programmet vært? 10

Tilbakemeldinger:

«Kurset har vært en strålende opplevelse av selvoppdagelse og personlig utvikling som jeg vil ta med meg videre i livet.»

«Gitt meg noe enkelt som betyr mye.»

«Jeg skal være mer bevisst på kommunikasjon.»

«Jeg skal lage meg systemer som tar meg ut av autopilot.»

«Det viktigste jeg tar med meg er å ta vare på de små seierne.»

«Det mest utbytterike med dette kurset for meg, var å lære om verdier i livet.»

«Jeg har oppdaget viktigheten av å ha en vinnermentalitet og verdsette små seire i hverdagen.»

«Det som var mest utbytterikt med programmet var å sette fokus på evnen til å aktivt være en termostat, istedenfor et passivt termometer.»

«Jeg har fått nye og gode vaner. Fått fokus på at jeg selv kan ta tak og gjøre hverdagen min bedre. Nå skal jeg ta denne muligheten, og ta grep nå.»

Hvorfor redusere og forebygge utenforskap

Utenforskap er et av våre store samfunnsproblemer.

Fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer, er ofte at de har kjent på, eller kjenner på, en form for utenforskap.

Ekstremismeforskning peker på utenforskap og manglende tilhørighet som årsak til grusomme handlinger.

Det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot voldelig ekstremisme og grusomme handlinger er å forebygge sosial ekskludering.

Utenforskap er også en viktig årsak til psykiske vansker. Og psykiske lidelser er en viktig årsak til det økende tallet av unge uføre.

Samfunnskostnad

Det er god samfunnsøkonomi å forhindre utenforskap.

Det samfunnsmessige tapet på ETT liv i utenforskap er ca. 16 millioner kroner.

Det koster samfunnet ÅRLIG ca. 6 milliarder kroner at ca. 120.000 unge mellom 18 og 30 ikke er sysselsatt, i følge statistikksjef i NAV Ulf Andersen.