Andre tjenester med Atle Vårvik

   Forsterkning av merkevareidentiteten. Bedriftstilpasset utviklingsprosess og prosessledelse/workshops. Les mer>

   Interimledelse for å forsterke omstilling, gjennomføringskraft, bærekraft, innovasjonskraft og solid kultur & identitet. Les mer>

   I TILEGG:

   «Unginspirasjon» og «Verdibevisstgjøring på LinkedIn»

   Atle og Sigrun Vårvik driver også et ideelt/nonprofitt AS – nøytralt og uavhengig politisk/religiøst. Registrert i Frivillighetsregisteret.

   Formålet er å redusere utenforskap og være en hjelpende verdiskaper for samfunnet.

   De to hovedaktivitetene er «Unginspirasjon» og «Verdibevisstgjøring på LinkedIn».

   Unginspirasjon er et 30-dagers program for unge (18-30) som står i fare for å falle utenfor samfunn og arbeidsliv.

   Programmet skal gjøre unge arbeidsledige bedre rustet – og styrke deres helse, innstilling, mestring og livskvalitet.

   Samarbeider med bedrifter som vil gjøre de unge til ressurser for fremtiden, bl.a. gjennom å inkludere de som ikke er sysselsatt.

   Les mer på egen nettside. Her ->

   Atle Vårvik på LinkedIn. Her ->

   Atle formidler budskap og verdier på LinkedIn som styrker refleksjoner rundt livet og ledelse, og det å få mennesker, kulturer, virksomheter og verdibaserte prestasjoner til å vokse.

   Atle er en hjelpende verdiskaper for bedrifter og samfunn.