Andre tjenester

Atle Vårvik tilbyr følgende til bedrifter:

Utviklingsprosess for å styrke bærekraft- & merkevareidentiteten – og forsterke evighetsperspektiv, helhetstenking og verdiskaping (Profit, People, Planet). Les mer>

30-dagers lederprogram for å utvikle lederteamet. Det er tre gruppesamlinger (4t.): dag 1, 8 og 15. Det er to individuelle samtaler: dag 22 og 29. Det er individuell oppfølging hver dag i 30 dager.

Interimledelse for å endre kurs og for å forsterke gjennomføring, effektiv struktur, sterk kultur og tydelig identitet. Omstilling og utvikling for å styrke resultater og omdømme. Les mer>

Atle hjelper med å gjøre ledere, lagånd, kultur og identitet sterkere og bedre – og å forsterke verdibasert ledelse, tillitsbasert vinnerkultur og målbevisste prestasjonsteam.

Slik får du en lønnsom organisasjonskultuR. kraften i tillit er helt enorm. det skaper motivasjon og arbeidsglede, fastslår entreprenør og ledermentor atle vårvik.

Lederne