Sosialt entreprenørskap

forsterk gode verdier i samfunnet!

Mestringsgruppen skal fremme bærekraftige mestringssamfunn gjennom å synliggjøre og tilby lokalsamfunn en gruppe gode mestringskonsepter som utfyller hverandre:

Fremme MOT og DRIVE

 • MOT og DRIVE forebygger og reduserer samfunnsproblemer.
 • MOT jobber for å hindre at problemer oppstår.
 • DRIVE jobber når problemene har oppstått.
 • Les mer om MOT og DRIVE HER.

Gjennomføre konseptet MestringsMentor

 • MestringsMentor skal være en mentor og sparringspartner for lokalsamfunnets og skolens ledelse i å utvikle bærekraftige mestringssamfunn.
 • MestringsMentors tjenester, i kombinasjon med MOT og DRIVE, skal hjelpe lokalsamfunn å bygge ungdom for fremtiden slik at flest mulig unge blir en positiv bærekraft og fremtidsinntekt for samfunnet heller enn en negativ belastning og fremtidskostnad.
 • Les mer om MestringsMentor HER.

Bistå som mentor og support til virksomheter som driver med forebyggingsarbeid og verdibaserte samfunnsbyggende prosjekter:

 • Allmennyttige stiftelser/legater. Være support til styret.
 • Foundations etablert av selskapseiere. Være support til ledelse.
 • Sosiale entreprenører. Være support til ledelse.
 • Bedrifters samfunnsansvarsavdeling. Være support til ledelse.
 • Myndighetene. Være rådgiver til ledelse.