30-dagersprogram

Et intensivt utviklingsprogram over 30 dager som hjelper bedrifter med å få medarbeiderne, lederne, teamene, kulturen og virksomheten til å vokse.

Passer som:

▪️ program for å utvikle ledergruppa til å bli et sterkt lederTEAM

▪️ program for å bygge verdibaserte og sterke kulturer og mennesker

▪️ program for å styrke teamets lagånd, og enkeltmenneskets entusiasme og gjennomføringsmot

▪️ program for å styrke verdibasert ledelse, tillitsbasert vinnerkultur, målbevisste prestasjonsteam og store prestasjoner

▪️ forsterkningselement i onboardingsprosessen av nye medarbeidere

▪️ inspirasjon for å få de eldste i bedriften til å blomstre – og få en god overgang til pensjonisttilværelsen

▪️ veiledning og unginspirasjon dersom bedriften har unge i arbeidstrening – som f.eks. har behov for å styrke struktur, selvtillit og mestringsfølelse

Atle Vårvik hjelper med å styrke lagånd og enkeltmenneskets kraft


30-dagers-programmet
har tre gruppesamlinger og læringsmoduler fordelt på dag 1, 8 og 15. Innstilling – Omstilling – Utvikling er overskriften på disse tre workshops.

På dag 22 er det individuelle TEAMS-møter. Pågangsmot og relasjonsmot er hovedtema.

Nest siste dag (dag 29) er det også individuelle TEAMS-møter. Gjennomføringsstruktur og gjennomføringsmot er hovedtema.

Det er individuell tilbakemelding/oppfølging hver dag i disse 30 dagene.

30-dagersprogrammet kan sees på som et halvstrukturert kulturbyggings- og mindsetprogram, som skreddersys sammen med bedriften.

Ca. 60-70 % av malen er satt. Den siste 30-40 % av programmet skreddersys sammen med oppdragsgiver. Det er avhengig av hva målet og ønsket er, hva utfordringen er og hvor skoen trykker:

Er det behov for å forsterke lagånd? Er det behov for å forsterke en felles forståelse, ramme og retning?

Er det behov for bevisstgjøring rundt hvordan vi påvirker hverandre? Er det behov for å forsterke kommunikasjon?

Er det behov for å forsterke egendrive? Er det ønske om å styrke pågangsmot og gjennomføringsmot?

Er det behov for å forsterke lederskapet eller medarbeiderskapet? Er det ønske om å styrke relasjonsmotet?

Er det behov for å forsterke eller utvikle verdiene? Er det behov for kulturaktivering? Er det ønske om å styrke en effektiv struktur?

Er det behov for å forsterke verdibaserte prestasjoner og en tillitsbasert vinnerkultur? Er det ønske om å styrke en målbevisst prestasjonsgruppe?

Er det behov for å forsterke en kultur med entusiasme, eierskap og ansvarlighet? Er det ønske om å styrke en internkultur der medarbeiderne vokser?

Er det behov for å forsterke identitets- og merkevarebygging? Er det ønske om å styrke innovasjon eller nyskaping?

Atle V¨årvik er kultur- og prestasjonscoach som aktiviserer, forløser, engasjerer – og forsterker gjennomføringsstruktur og vinn-vinn-situasjoner.

Han coacher gjennom å gi mye støtte, inspirasjon og positiv energi. En rød tråd er å forsterke gjennomføring: Gå fra fra teori til praksis. Gå fra verdier til væremåte. Gå fra VILLE til GJØRE.

Atle gløder for å styrke en kultur som får medarbeiderne til å vokse, og få leder- og bedriftskulturen til å bli mest mulig lik verdiene.

Utover foredrag og 30-dagersprogrammet Kan Atle bidra med følgende tjenester:

Mentor/sparringspartner for ledere som ønsker å bruke en trener for å bli bedre
Identitetsarkitekt sammen med leder/eier Les mer>
– Interimledelse Les mer>

– Sosial bærekraft/innovasjon Les mer>