Lederutvikling

Forsterker ledergruppens teamfølelse og samhandling

For ledergrupper som ønsker å forsterke virksomhetens konkurransekraft og verdiskaping.

For ledergrupper som ønsker å forsterke solid ledelse og kultur, teamets samhandling og den enkeltes MOTstandsdyktighet.

Programmet består av fem samlinger over fire måneder, med mulighet for oppfølging og videre program i ett år.

Verdiskapende og inspirerende.

Les mer her ->