Sosialt entreprenørskap

forsterk gode verdier i samfunnet!

Mestringsgruppen skal medvirke til bærekraftige mestringssamfunn gjennom å fremme en gruppe gode mestringskonsepter som utfyller hverandre:

Fremme MOT og DRIVE

 • MOT og DRIVE forebygger og reduserer sosiale samfunnsproblemer.
 • MOT jobber for å hindre at problemer oppstår.
 • DRIVE jobber når problemene har oppstått.
 • Les mer om MOT og DRIVE HER.

Gjennomføre konseptet MestringsMentor

 • MestringsMentor skal hjelpe kommuneledelser i å utvikle lederskap som skaper bærekraftige lokalsamfunn og bygger ungdom for fremtiden.
 • MestringsMentors tjenester, i kombinasjon med MOT og DRIVE, skal medvirke til at flest mulig ungdom blir en positiv bærekraft og fremtidsinntekt for samfunnet heller enn en negativ belastning og fremtidskostnad.
 • Les mer om MestringsMentor HER.

Fra 2022 vil Atle og Sigrun Vårvik kunne bistå som mentor og support til virksomheter som driver med verdibaserte samfunnsbyggende prosjekter:

 • Pristildelinger/utmerkelser. Være leverandør til juryen.
 • Allmennyttige stiftelser/legater. Være support til styret.
 • Foundations etablert av selskapseiere. Være support til ledelse.
 • Sosiale entreprenører. Være support til ledelse.
 • Bedrifters samfunnsansvarsavdeling. Være support til ledelse.
 • Myndighetene. Være rådgiver til ledelse.