Prosessledelse

Ta gjerne kontakt om din virksomhet ønsker prosessledelse for å fremme sterk bedrifts-/organisasjonskultur, bærekraftig identitet og verdibaserte prestasjoner.

Atle Vårvik bevisstgjør rundt kultur og kommunikasjon. Hvordan påvirker vi hverandre? Hvilken kommunikasjon og innstilling har vi?

Trenger dere å forsterke samskaping? Trenger dere å forsterke felles forståelse, ramme og retning?

Hva er utfordringen? Hvor trykker skoen? Er det behov for en bærekraftig omstilling?

Atle Vårvik hjelper virksomheter og team med å styrke lederskap, medarbeiderskap, lagånd, integritet, kommunikasjon, kultur, struktur, egendrive og gjennomføring.

Atle hjelper med å:

  • Utvikle visjon og verdier
  • Styrke effektive strukturer
  • Styrke innovasjon, nyskaping og endring
  • Forsterke en kultur med entusiasme, eierskap og ansvarlighet
  • Forsterke en tillitsbasert internkultur der medarbeiderne vokser

Kraften i tillit, «meg» og mot er enorm.

Atle fremmer pågangsmot, gjennomføringsmot og relasjonsmot.

Atle Vårvik har kompetanse og erfaring også innen følgende områder:

Coach for ledergrupper

Forsterke gjennomføring: Gå fra VILLE til GJØRE.

Gå fra fra teori til praksis. Gå fra verdier til væremåte.

Få leder- og bedriftskulturen til å bli mest mulig lik verdiene.

Styrke en kultur som får medarbeiderne til å vokse enda mer.

Atle Vårvik coacher gjennom å gi mye støtte, inspirasjon og positiv energi.

Mentor/sparringspartner for leder/eier

Målgruppen er ledere som ønsker å bruke en trener for å styrke seg selv og gjøre virksomheten enda bedre.

Atle Vårvik er sparringspartner/mentor.

Interimledelse Les mer >

Sosial bærekraft/innovasjon Les mer>

Identitetsarkitekt

Atle Vårvik tilbyr en lengre prosess for å forsterke helhet, felles forståelse og effektiv struktur. En struktur som gjør at virksomheten blir enda mer gjennomføringskraftig

Atle tilbyr hjelp til «virksomheter med evighetens perspektiv» som ønsker å forsterke struktur, verdibaserte prestasjoner og en tydelig identitet.

Vår identitet er ALT. Det er visjonen, oppdraget, produktet, bedriftskulturen, styrings- og organisasjonsstrukturen, økonomien, gjennomføringsmåten, internkommunikasjonen, den eksterne kommunikasjonen og den visuelle profilen.

Vår identitet er ALT vi gjør. ALT vi står for. ALT vi tenker. Det er språket. Det er historien. Det er drømmene. Det er verdiene. Det er integriteten. Det er hver en person i virksomheten.

Identitetsbygging = Merkevarebygging

Merkevarebygging handler om å skape en tydelig og ønsket identitet.

Les mer om Atle Vårviks filosofi rundt identitets- og merkevarebygging HER>