VERDIFULLT LIV

Hvordan berike eget liv – og andres liv?

Den verdiskapende kraften i arbeidsliv og samfunnsliv styrkes når mennesker har god livskvalitet og opplever at de har verdifulle liv. Livskvalitet og verdifulle liv skapes gjennom egen kraft og andres kraft.

Min grunnfilosofi i livet og ledelse:

  • Enkeltmenneskets kraft er enorm. Uansett fortid og omgivelser kan enkeltmennesket med motivasjon, bevissthet og motets kraft ivareta sine talenter og sitt potensiale. Det starter med MEG. Vårt mindset og våre vaner og handlinger kan endres. Enkeltmennesket kan selv styrke egen robusthet, mestringsopplevelse og fremtid.
  • Historien og omgivelsenes kraft er enorm. Vi blir påvirket av våre tidligere opplevelser, og av de gruppene, miljøet og den kulturen vi er i. Vår bakgrunn og DE ANDRE er avgjørende for den enkeltes mestringsfølelse. Våre erfaringer og omgivelser bestemmer vår fremtid. Andre kan styrke andres robusthet.

Dette er en filosofi som jeg bruker når jeg jobber med å forsterke kulturer og team. Dette er en filosofi som bygger sterke enkeltmennesker og solide kulturer – når menneskene er motiverte.
 
Hvordan kan du styrke EGEN robusthet og positive drive? Det er enkeltmennesket selv som bestemmer hvilken av sidene som skal vokse eller krympe.

Hvordan kan du styrke ANDRE sin robusthet og positive drive? Det er omgivelsene og de andre som er avgjørende for hvilken av sidene som skal vokse eller krympe.
 
Dette er en filosofi med to sannheter som krasjer. Dette er en «50/50-filosofi» som handler om å løfte seg selv og løfte andre. Dette er en filosofi som bygger på at alle mennesker har både en robust og skjør side.

Les mer om filosofien «Verdifullt liv» her>