A&S Vårviks kompetanse

Mentor for ledere – Atle vårvik

Målgruppen er ledere hos sosiale entreprenører o.a. som ønsker å bli bedre gjennom en trener og sparringspartner.

Hvordan forsterke lederskap, entreprenørskap og merkevarebygging. Hvordan forsterke en sterk internkultur som får medarbeiderne til å vokse mer. Hvordan forsterke effektive strukturer som gjør at virksomheten blir mer gjennomføringskraftig.

Mentoringen skreddersys etter behov. Et eksempel er at mentoringen går over 2-6 måneder, med fire sekvenser á 2t., der Atle Vårvik er mentor og coach for ledere. Formålet er å utvikle og forsterke ledernes potensiale slik at de kan lede seg selv og lede andre på en best mulig måte, og løfte virksomheten til nye høyder.

COACH for ledergrupper – atle vårvik

Hvordan få virksomhetens verdier til å leve.

Coachingen skreddersys etter behov. Et eksempel er at coaching går over 2-6 måneder, med fire sekvenser á 2t., der Atle Vårvik er coach for ledergrupper. Formålet er å få lederne til å vokse og hjelpe ledergruppa med gjennomføringskraft og gå fra fra ord til handling.

Atle og Sigrun Vårvik sine kompetanseområder:

Sigrun Vårvik: merkevarementoring, lederstøtte, prosjektledelse, gjennomføringskraft og utførelse av A-Å-oppgaver.

Atle Vårvik, sammen med ledelsen/eier for virksomheten: Forsterke tydelig merkevarebygging. Forsterke en tillitsbasert internkultur der verdiene etterleves i virksomheten. Forsterke en kultur med entusiasme, mot, gjennomføringskraft, eierskap og ansvarlighet. Utvikle visjon og verdier. Styrke innovasjon, nyskaping og endring i virksomheten.

Atle Vårvik som interimleder. Les her ->

Atle Vårvik om merkevarebygging. Les her ->