Tjenester

Atle og Sigrun Vårvik har gjennom sitt lederskap og entreprenørskap over 27 år skapt MOT til å bli en av Norges mest verdifulle og rendyrkede merkevarer for ungdom, og spredd MOT til fire verdensdeler.

atle vårvik :

SPISSKOMPETANSE:

Sammen med ledelsen/eier for virksomheten:

  • Utvikle visjon og verdier.
  • Styrke effektive strukturer, mot og gjennomføringskraft.
  • Styrke innovasjon, nyskaping og endring.
  • Forsterke en tillitsbasert internkultur der medarbeiderne vokser.
  • Forsterke en kultur med entusiasme, eierskap og ansvarlighet.
  • Forsterke tydelig merkevarebygging. Les her ->

TILBYR:

1_Inspirerende foredrag.

2_Ledermentoring, rådgivning, sparring og interimledelse til virksomheter som driver med samfunnsbyggende arbeid. Les mer om Atle Vårvik som interimleder her ->

3_Coaching til ledergrupper/management hos virksomheter som driver med samfunnsbyggende arbeid. Hvordan få virksomhetens verdier til å leve. Coachingen skreddersys etter behov. Et eksempel er at coaching går over 2-6 måneder, med fire sekvenser á 2t., der Atle Vårvik er coach for ledergrupper. Formålet er å få lederne til å vokse og hjelpe ledergruppa med gjennomføringskraft og gå fra fra ord til handling.

Slik får du en lønnsom organisasjonskultuR. kraften i tillit er helt enorm. det skaper motivasjon og arbeidsglede, fastslår entreprenør og ledermentor atle vårvik.

Lederne

Sigrun vårvik:

SPISSKOMPETANSE:

Merkevarementoring, lederstøtte, prosjektledelse, gjennomføringskraft og utførelse av A-Å-oppgaver.

TILBYR:

Prosjektledelse, merkevarementoring og lederstøtte til virksomheter som driver med samfunnsbyggende arbeid.

AS VÅRVIKs filosofi ->